Linde nutikad lahendused CO2-ga vee neutraliseerimiseks

Linde SOLVOCARB®-i tehnoloogia ehk süsteem, milles kasutatakse aluselise vee neutraliseerimiseks CO2, aitab Subterra firmal Järfälla tunnelit ehitada. CO2 ekstraheeritakse bioetanooli tootmisjääkidest. „Kui kasutame tootmisjääkidest eraldatud CO2, aitab see meil vältida igal aastal sadu tuhandeid tonne CO2 heitmeid,“ ütleb Linde reoveekäitluse rakendusekspert Eva Ålander.

Ehitustööstusel on keskkonna ja jätkusuutlikkusega seoses palju väljakutseid. Subterra ehitab praegu Stockholmi sinise liini ja Barkarby piirkonna vahele metrootunnelit ning pöördus Linde poole, et lahendada tunnelivee liigaluselisuse probleem. See juhtub, kui põhjavesi ja tööstusvesi segatakse tsemendiga. Kui aluselisust ei neutraliseerita, häirib see looduse või reoveekäitlusjaama keemilist tasakaalu. Hiljem võib see omakorda kahjustada mikroorganisme ja teisi ökosüsteemis leiduvaid liike või need isegi hävitada. Linde täislahenduse abil neutraliseeritakse aluseline vesi CO2-ga.

Safe and easy handling

Ohutu ja lihtne käsitsemine

Tehnoloogia kannab nime SOLVOCARB® ja see on süsteem CO2-e automaatseks doseerimiseks ja tõhusaks lahustamiseks vees, et neutraliseerida leelisus. 

„CO2 moodustab vees lahustudes nõrga happe. Tugevate mineraalhapetega võrreldes on see vähem söövitav, seda on ohutum ja lihtsam käidelda ning see muudab pH reguleerimise stabiilsemaks ja täpsemaks. Peale selle ei kasutata protsessis soovimatuid aineid, nagu sulfaat- ja kloriidioone. Seda tehnoloogiat on kasutatud juba aastakümneid ning see toimib hästi,“ selgitab Eva Ålander.

Vähendatud süsinikdioksiidi heitkogused

Subterra kasutas varem oma reovee pH reguleerimiseks teist tüüpi hapet, kuid selle käitlemisega kaasnes oht personalile ja sobiva koguse doseerimine oli raske.

"Otsustasime testida süsinikdioksiidi, et vähendada oma töötajate riske ja leida lahendus lihtsamaks doseerimiseks vee pH taseme reguleerimisel," ütleb Subterra keskkonna- ja jätkusuutlikkuse koordinaator Camilla Isgren. "Asjaolu, et CO2 on ka jääkprodukt, mida saab taaskasutada, on samuti tõeline pluss."

Linde CO2 on bioetanooli tootmise kõrvalprodukt.

„CO2-e kogumine nö jääkproduktidest säästab meil igal aastal sadu tuhandeid tonne süsinikdioksiidi heitkoguseid,“ ütleb Eva Ålander.

Jätkusuutlikkus oli väga oluline, kui Subterra valis Linde poolt pakutud lahenduse.

„Kuna soovime olla kestlikumad, on meil ressursihaldusplaan, millesse paneme kirja, kuidas me plaanime ja rakendame ressursitõhusaid lahendusi, et vähendada oma kliimamõju. Näiteks oleme plaani märkinud, et meie kasutatud CO2 on Norrköpingi etanoolitehase tootmisjääk,“ räägib Camilla Isgren.

Faktid: SOLVOCARB®

SOLVOCARB®-i tehnoloogiat kasutatakse tööstus- ja reovee pH kontrollimiseks mitmes valdkonnas, nagu toiduaine-, tekstiili- ja keemiatööstuses ning tselluloosi- ja paberitööstuses. Selle abil saab suurendada ka joogivee aluselisust ning seda remineraliseerida.

Süsinikdioksiidi eelised:

  • Stabiilne ja täpne pH reguleerimine
  • Väheneb seadmete korrosioonioht
  • Kaob vajadus ohtlike mineraalhapete ladustamise ja käitlemise järele

Kiirem ja jätkusuutlikum protsess

Ainuüksi tsemendi tootmine moodustab seitse protsenti üleilmsest CO2 heitest. CO2 sidudes ning seda kasutavaid lahendusi arendades aitab Linde muuta betoonitööstust kestlikumaks ja keskkonnasäästlikumaks. CO2 abil saab neutraliseerida aluselist vett, mis tekib näiteks tunneli, tee või silla ehitamise ajal tsemendi kasutamise tõttu. Samuti saab seda siduda betooni valamise ajal.

„Kui CO2 seotakse ja nö ladustatakse betooni, kiirendab see tootmist ja vähendab ka kogu tegevuse CO2 jalajälge,“ ütleb Eva Ålander.